iemand bij zijn lurven pakken

iemand bij zijn lurven pakken
iemand bij zijn lurven pakken{{/term}}
get/have someone by the short hairs

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”